Органік у Національній стратегії до 2030 року

Share on Facebook

depositphotos_95893676-stock-photo-young-wheat-seedlings

3 березня 2021 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №179 затвердив Національну економічну стратегію на період до 2030 року. Варто зазначити, що програмні та стратегічні документи Кабміну, плани діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність із Стратегією (у разі потреби) і виконуються з урахуванням пріоритетності досягнення визначених Стратегією цілей. Варто відзначити, що питання органічного виробництва та експорту також знайшли відображення у згаданому документі. Зокрема, у вказаній Стратегії:


За стратегічною ціллю 1 "Забезпечення стимулюючої та дорадчої аграрної політики" Стратегічного курсу політики у сфері розвитку агропромислового сектору, одним із шляхів досягнення стратегічної цілі є підтримка органічного виробництва. В рамках цього ставляться завдання виконання програм з підтримки виробників органічної продукції та здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності виробників стосовно переваг ведення органічного виробництва.


За стратегічною ціллю 4 "Збалансування виробництва високо- та низькомаржинальних продуктів для збільшення прибутковості сектору" одним із шляхів досягнення стратегічної цілі є збільшення виробництва органічної продукції. Відповідно, завданнями є розроблення програм фінансової та дорадчої підтримки виробників органічної продукції; залучення більшої кількості виробників до ведення органічного виробництва шляхом удосконалення державного регулювання в зазначеній сфері.

Ще одним із шляхів досягнення цілі є забезпечення розвитку сталого виробництва, де завданням для Уряду ставиться заохочення сталого сільськогосподарського виробництва, захисту навколишнього природного середовища і тварин, поширення застосування методів органічного виробництва і використання біотехнологій, "кліматично розумного" сільського та лісового господарства із скороченням викидів парникових газів та адаптацією до зміни клімату, сталого управління природними ресурсами та збереження і примноження біорізноманіття.


У Стратегії є й цільові індикатори-2030, частина яких стосується органічного сектору.

Зокрема, за стратегічною ціллю 2 "Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою" прогнозується збільшення площі земель з органічним статусом до не менш як 3 % загальної площі сільськогосподарських угідь (нині – 1%).

Стратегічна ціль 6 "Оптимізація екосистеми збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках" передбачає збільшення експорту органічної продукції до 1 млрд. доларів США до 2030 року.

Постають об'єктивні запитання: чи реально досягти таких амбітних цілей за допомогою державної підтримки, чи без неї? Адже експорт органічної продукції в 2013 році складав 48 млн.Євро, а 6 років потому, у 2019-му збільшився втричі – до 156 млн.Євро (189 млн.дол.США). Тепер же, завдяки чому, якими шляхами впродовж наступних 10 років експорт органічної продукції з України можна збільшити вп'ятеро?


Голова Правління Федерації органічного руху України Євген Милованов наголошує, що для забезпечення виконання поставлених планів необхідно, як мінімум:

 - Модернізувати та постійно вдосконалюючи систему освіти, підготовки та перепідготовки кадрів для органічного виробництва;

 - Здійснити суттєві зміни у структурі експорту, забезпечивши значне зростання частки органічних продуктів з доданою вартістю;

 - Збільшувати масштаби глибокої переробки органіку, впроваджувати новітні технології переробки органічної продукції, які враховували б сучасні тренди споживання харчової продукції в Азії, Америці та Європі;

 - Освоювати нові перспективні ринки збуту органічної продукції, особливо в Азії та Північній Америці.


Крім згаданого, Національною стратегією передбачається збільшити за наступні 10 років площі сільгоспугідь під органіком до 1,3 млн га, тобто втричі порівняно з тим, що маємо нині. Хоча скептики й знизують плечима з цього приводу, однак оптимісти цитують  Пауло Коельо: «дійшовши до кінця, люди сміються над страхами, які гнітили їх на початку шляху»!

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: