Чим перекусити на ніч

Share on Facebook

 

Не мо­же­те за­сну­ти на порожній шлу­нок? Що ж мож­на їсти на ніч з ко­рис­тю для організму і без ри­зи­ку на­бра­ти зай­ву ва­гу.

 

Не­дар­ма більшість роз­ван­та­жу­валь­них дієт ре­ко­мен­ду­ють на ніч ви­пи­ва­ти склян­ку кефіру.

Цей кис­ло­мо­лоч­ний про­дукт містить ма­ло вугле- водів, лег­ко засвоюється і за ра­ху­нок мо­лоч­но­кис­лих бактерій сприяє очи­щен­ню організму, нормалізує ро­бо­ту шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту і ни­рок.

Так са­мо, як і кефір, для пізнього хар­чу­ван­ня підходять ря­жан­ка і йо­гурт.

Од­нак як­що ви дбаєте про фігуру, ви­би­рай­те ма­ло жирні про­дук­ти: замість 3,2% кефіру віддайте пе­ре­ва­гу 1%, а замість ря­жан­ки - ва­ре­нець, при виготовленні яко­го не ви­ко­рис­то­ву­ють­ся верш­ки.

До­да­ван­ня чорниці або зе­рен гра­на­та до­дасть на­пою приємний аро­мат та стимулюючі власти- вості найпотужніших при­род­них антиоксидантів.

Горіхи - ду­же по­жив­ний про­дукт, до­сить з`їсти ма­лень­ку жме­ню, щоб відчути на­си­чен­ня.

Крім то­го, в горіхах знай­де­ний три­пто­фан - амі- нокислота, яка бе­ре участь в утворенні серо- тоніну, а зна­чить, вжи­ван­ня горіхів на ніч сприяє роз­с­лаб­лен­ню та покращує сон. До речі, ана- логічну дію надає на наш організм і ста­кан теп­ло­го мо­ло­ка з ме­дом.

З усіх горіхів фісташки містять най­мен­шу кіль- кість калорій і жи­ру, то­му на ніч рекомендується їсти са­ме їх. Зрозуміло, у міру - 30 г фісташок бу­де до­статньо.

Ви звик­ли їсти вівсяну ка­шу вик­люч­но на сніданок? По­ра змінювати звич­ки!

Виявляється, овес, а так са­мо і вівсяні пластівці - один з най­ба­гат­ших дже­рел мелатоніну - гор­мо­ну сну. То­му немає нічого кра­ще, ніж по­ба­лу­ва­ти се­бе тарілочкою вівсянки пе­ред сном.

За­пар­те або зваріть ка­шу на молоці або воді. До­дай­те кілька кра­пель ме­ду або кле­но­во­го си­ро­пу, і стра­ва ста­не повноцінною, але при цьо­му за­ли­шить­ся низькокалорійною. Ідеальне поєд- нання для пра­виль­но­го пе­ре­ку­су пе­ред сном!

Крім гормонів сну мелатоніну і серотоніну, ба­на­ни містять іони магнію, роз­с­лаб­лю­ю­чи напру- жені м`язи.

То­му ба­нан, з`їдений на ніч, на­дасть заспокій- ливий ефект не гірше ро­маш­ко­во­го чаю. Крім то­го, ба­га­тий ко­рис­ни­ми ву­г­ле­во­да­ми, він швид­ко втамовує го­лод. А 60-80 ккал (та­ка примірна калорійність ба­на­на) ніяк не по­зна­чить­ся на вашій фігурі.

Крім то­го, ба­нан - це єдиний фрукт, який не збільшує виділення трав­них соків, так що ваш апе­тит не розіграється.

Італійці дав­но ви­ко­рис­то­ву­ють ба­на­ни як сно- дійний засіб. Для при­го­ту­ван­ня ди­во-кок­тей­лю во­ни подрібнюють один ба­нан в блендері, а потім змішують йо­го з 50 г конь­я­ку, до­дав­ши трош­ки кориці. Пи­ти та­кий кок­тейль рекомен- дується на ніч ма­лень­ки­ми ков­т­ка­ми.

Сир - відмінний варіант пізнього пе­ре­ку­су, оскільки містить ма­ло вуглеводів і ба­га­то білка. 18% сир, так са­мо як і зне­жи­ре­ний про­дукт, об­ходь­те сто­ро­ною, для п`ято­го хар­чу­ван­ня пі- дійде сир з ма­со­вою част­кою жи­ру - 5%. Він до­по­мо­же вам поз­ба­ви­ти­ся від го­ло­ду і швид­ко відчути на­си­чен­ня.

Оп­ти­маль­на порція: 100-150 г. Більше 150 г си­ру їсти за раз недоцільно, оскільки са­ме та­ку кіль- кість білка здат­ний засвоїти од­но­мо­мент­но наш організм.

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: