Принципи органічного сільського господарства

Share on Facebook

 

Основа розвитку органічного виробництва – відповідні принципи, які відбивають можливості та шляхи поліпшення ведення сільського господарства в глобальному масштабі й охоплюють методи догляду за землею, водою, рослинами і тваринами задля виробництва, переробки й розподілу харчових продуктів та інших товарів.


381

Вони стосуються шляхів, якими люди взаємодіють з природними ландшафтами, пов’язаними один з одним, й оберігають спадщину майбутніх поколінь.

Принципи органічного виробництва прийняла Генеральна Асамблея IFOAM в Аделаїді (Австралія) в 2005 р. Вони слугують для спонукання органічного руху в усій його різноманітності та регулюють розвиток основ, програм і органічних стандартів. Принципи представлені з урахуванням застосування їх в усьому світі.

Органічне виробництво ґрунтується на принципах здоров’я, екології, справедливості та турботи. Кожен з них сформульований як означення з подальшим поясненням. Їх складено як етичні принципи для натхнення дій і застосовувати слід як єдине ціле.

Принцип здоров’я

Органічне виробництво має підтримувати й поліпшувати здоров’я ґрунту, рослин, тварин, людини та планети як єдиного й неподільного цілого.

Він засвідчує, що здоров’я як індивідуума, так і суспільства не може існувати окремо від стану екосистеми – на здорових ґрунтах ростуть здорові рослини, які підтримують здоров’я тварин і людей.

Здоров’я – це єдність і цілісність живих систем. Це не просто брак хвороб, а збереження фізичного, психічного, соціального й екологічного благополуччя. Імунітет, стійкість і здатність до відновлення – ключові характеристики здоров’я.

Принцип екології

Органічне виробництво має ґрунтуватися на живих екологічних системах і циклах, працюючи, співіснуючи з ними й підтримуючи їх.

Цей принцип «укорінює» органічне виробництво серед живих екологічних систем. Підтримка й благополуччя досягаються через екологію середовища виробництва. Наприклад, для рослин – це живий ґрунт, для тварин – екосистема ферми, для риби й морських організмів – водне середовище.

Органічне виробництво, випас худоби й природні системи дикої природи, використовувані для одержання врожаю, мають відповідати природним циклам і балансам. Такі цикли універсальні, але при цьому їхні процеси залежать від місця розташування. Управління органічним виробництвом слід адаптувати до місцевих умов, екології, культури й масштабів. Вплив має бути зменшено шляхом повторного використання, утилізації, ефективного управління матеріалами й енергією задля підтримки й поліпшення екологічної якості та охоронюваних ресурсів.

Принцип справедливості

Органічне виробництво слід будувати на відносинах, які гарантують справедливість з урахуванням загального навколишнього середовища й життєвих можливостей.

Цей принцип наголошує, що всі залучені до органічного виробництва повинні підтримувати гуманні відносини у формі, що гарантує справедливість на всіх рівнях і для всіх сторін – фермерів, робітників, переробників, розповсюджувачів, продавців і споживачів. Органічне виробництво має кожному залученому забезпечувати високий рівень життя, зміцнювати продовольчу суверенність та зменшувати бідність. Воно спрямоване на виробництво достатньої кількості високоякісних харчових та інших продуктів.

Принцип турботи

Управління органічним виробництвом має бути попереджувальним та відповідальним у сенсі захисту здоров’я та благополуччя нинішніх, майбутніх поколінь і довкілля.

Цей принцип стверджує, що обережність і відповідальність – ключові компоненти у виборі методів управління, розвитку, а також технологій органічного виробництва. Органічне виробництво повинне запобігати ризикам внаслідок застосування інтенсивних технологій та відмови від важкопередбачуваних технологій наслідків, як-от генна інженерія.


Цю та інші статті Ви можете знайти на сторінках журналу "ORGANIC UA" 01-02 (05)' 2010

Додайте Ваш коментар

Ваше ім'я (псевдонім):
Ваша адреса електронної пошти:
Коментар: