FAQ

Share on Facebook

organic_produce

Що таке органічні продукти?

Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких:

  1. у рослинництві заборонено використовувати ядохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива;
  2. категорично заборонене використання генетично модифікованих організмів;
  3. у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.
Органічними можуть бути тільки ті продукти, які вироблені відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру сертифікації у встановленому порядку.
При цьому органічна продукція належним чином маркується. На етикетці повинен бути нанесений відповідний логотип, а також інформація про відповідний орган сертифікації. 

Які переваги органічних продуктів?

  • Відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, високі стандарти якості органічної продукції, мають позитивний вплив на ваш організм, охороняють ваше здоров'я.
  • Органічні продукти безпечні для людини й навколишнього середовища, вони не забруднені нітратами, важкими металами, залишками пестицидів, гербіцидів й інших речовин хімічного синтезу.
  • Органічні продукти не містять хвороботворних мікроорганізмів, паразитів і алергенних компонентів.
  • Органічні продукти не містять генетично модифікованих організмів і речовин, зроблених на їхній основі.
  • Органічні продукти зберігають живильні властивості, якість, безпечність й натуральний склад при переробці, оскільки використовуються тільки натуральні методи переробки й традиційні рецепти, природні речовини й матеріали для пакування, заборонене використання синтетичних ароматизаторів, консервантів, добавок і т.д.
  • Вживання органічних продуктів опосередковано сприяє збереженню навколишнього середовища, а саме позитивно впливає на відтворення природної родючості ґрунтів, сприяє збільшенню природного біорізноманіття; поліпшує здоров'я тварин, оскільки застосовуються такі методи їхнього утримання, які узгоджуються з їх природними потребами й не заподіюють страждання тваринам.


Що таке органічне сільське господарство?organic-farm-collage

За визначенням Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) “Органічне сільське господарство - виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем і людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього вищезазначеного”.


IFOAM – Міжнародна Федерація органічного сільськогосподарського руху – всесвітня організація, покликана об’єднати та допомагати у розвитку органічного руху в усьому світі у всіх своїх проявах.


Що таке конвенційна продукція, ГМО?


Конвенційна продукція – це продукція, виготовлена за загальноприйнятними технологіями вирощування/виробництва, що не виключає використання у виробничому процесі хімічних засобів захисту, синтетичних мінеральних добрив, консервантів, штучних барвників, ГМО, стимуляторів росту, антибіотиків в межах норм, дозволених законодавством відповідної країни чи союзу країн.

Генетично модифікований організм (ГМО) – будь-який організм, генетичний матеріал (ДНК) якого змінений способом, якого не можна досягти природнім шляхом схрещування чи рекомбінації. Ця технологія дозволяє переносити відібрані окремі гени з одного організму до іншого, у т. ч. між нерідними видами.


Що таке сертифікація органічного виробництва і органи сертифікації?


Сертифікація органічного виробництва – процедура, що включає проведення інспектування та сертифікації, в ході якої орган сертифікації органічного виробництва документально засвідчує відповідність чи невідповідність процесу виробництва органічної продукції Правилам органічного виробництва та видає сертифікаційне рішення або сертифікат встановленого зразка. Оператор отримує або не отримує право на маркування такої продукції, як органічної.

Органи сертифікації органічного виробництва (органи сертифікації) – юридичні особи, незалежно від форми власності, акредитовані в установленому порядку органи, уповноважені на здійснення інспектування та сертифікацію у сфері органічного виробництва відповідно до законодавства України та визначених стандартів, регулювання інших країн та регіонів, союзів країн.

 

Більш детальну інформацію Ви можете знайти на сторінках нашого журналу "ORGANIC UA"