ОРГАНІЧНІ ЄВРОСТАНДАРТИ на шляху до вдосконалення

Share on Facebook

 

Починаючи з січня 2009 р., у Євросоюзі діють Постанова Ради ЄС № 834/2007 від 28 червня 2007 р. щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів і скасування Постанови (ЄС) № 2092/91 та Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 р. «Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 щодо органічного виробництва і маркування органічних продуктів».

 

634

Правила ЄС, що встановлюють вимоги до вирощування, виробництва, переробки, експорту/імпорту продукції органічного сільського господарства, ввійшли до Довідника стандартів ЄС (книга 1), виданого Федерацією органічного руху України у 2008 р. До книги 2 Довідника ввійшли всі нормативні документи Єврокомісії, прийняті у Брюсселі протягом вересня 2008 – травня 2010 років, що регулюють різні аспекти органічного виробництва та маркування. Нещодавно видано книгу 3 Довідника стандартів з нормативними регулюваннями ЄС щодо органіку за 2010-2013 роки. Зупинимося детальніше на деяких важливих пунктах законодавчих нововведень.

ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 392/2013 від 29 квітня 2013 р. про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 889/2008 щодо системи контролю органічного виробництва діятиме з 01 січня 2014 р.

Контролююча інстанція або орган контролю мають брати зразки/проби для перевірки на вміст продуктів, недозволених до використання в органічному виробництві, для перевірки методів виробництва на предмет їхньої відповідності правилам органічного виробництва або з метою виявлення можливого забруднення продуктами, недозволеними в органічному виробництві. Контролююча установа або орган контролю зобов’язані щорічно відбирати проби продукції від як мінімум 5% операторів із загальної кількості операторів, які знаходяться під їхнім контролем. Визначення операторів, з продукції яких будуть відібрані проби, має ґрунтуватися на загальній оцінці ризику невідповідності правилам органічного виробництва. У цій загальній оцінці слід брати до уваги всі стадії виробництва, переробки та реалізації.

Контролююча установа або орган контролю повинні відбирати проби та проводити аналіз щоразу, якщо з’явилася підозра про використання продуктів або методів, недозволених в органічному виробництві. Для таких випадків мінімальна кількість проб не регламентується.

Контролюючі установи або органи контролю можуть також відбирати проби та проводити їхній аналіз у будь-якому іншому випадку з метою виявлення продуктів, недозволених в органічному виробництві, методів виробництва, які не відповідають правилам органічного виробництва або для виявлення можливого забруднення продуктами, недозволеними в органічному виробництві.

У випадку виявлення контролюючою установою або органом контролю невідповідностей або порушень, які впливають на органічний статус продукції, така установа чи орган контролю повинні негайно повідомити уповноважений орган влади держави-члена, який призначив або визнав цю установу чи орган контролю згідно зі Статтею 27 Постанови (ЄС) № 834/2007. 

 

ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 505/2012 від 14 червня 2012 р. про внесення змін та поправок до Регламенту (ЄС) № 889/2008, що встановлює детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів

 

Корми з власного господарства та інших джерел

1. Стосовно травоїдних: за винятком щорічного періоду, коли тварин переганяють з зимових пасовищ на літні, як зазначено у Статті 17(4), не менше 60% кормів мають походити з власного господарства або (якщо це неможливо) виготовлені у співпраці з іншими органічними господарствами у тому ж регіоні.

2. Стосовно свиней і птиці: не менше 20% кормів мають походити з власного господарства або (якщо це неможливо) виготовлені у тому ж регіоні у співпраці з іншими органічними господарствами або операторами, які працюють у секторі виробництва кормів.

3. Стосовно бджіл: наприкінці продуктивного сезону у вуликах слід залишати достатні для зимівлі запаси меду і пилку. Годівля бджолиних сімей дозволяється, якщо виживання бджіл знаходиться під загрозою у зв’язку з кліматичними умовами. У таких випадках дозволяється годувати бджіл органічним медом, органічним цукровим сиропом або органічним цукром.

Використання неорганічних білкових кормів рослинного і тваринного походження для худоби

У випадках, до яких застосовуються умови, зазначені у Статті 22(2)(b) Постанови (ЄС) № 834/2007, і якщо фермери не можуть одержати білкові корми виключно органічного виробництва, дозволяється використання обмеженої частки неорганічних білкових кормів для годівлі свиней і птиці. Максимально дозволена частка неорганічних білкових кормів на 12-місячний період для тварин зазначених видів на календарні роки 2012, 2013 і 2014 становить 5%.

Сфера дії, використання торгових марок і опис товару

Торгові марки і опис товару з вказівкою, зазначеною у Статті 23(1) Постанови (ЄС) № 834/2007, можуть використовуватися, якщо всі складники рослинного або тваринного походження отримані з використанням органічного методу виробництва і не менше 95% сухої речовини продукту складається з таких інгредієнтів.

 

Повний текст шукайте у книзі «Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 3» з бібліотеки журналу «ORGANIC UA» за редакцією Федерації органічного руху України. Книга містить нормативні документи Європейського Союзу щодо правил органічного виробництва, особливостей маркування органічних продуктів та системи контролю органічного виробництва, прийнятих Єврокомісією у 2010-2013 рр. Довідник рекомендований фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, державним службовцям, науковцям, викладачам, студентам та всім, хто прагне отримати детальну інформацію про особливості органічного виробництва.

Довідник стандартів ЄС

щодо регулювання органічного

виробництва та маркування

органічних продуктів. Книга 3. –

Федерація органічного руху України,

2013

 

Цю та інші статті читайте на сторінках Всеукраїнського органік журналу "ORGANIC UA" 06-08 (28)' 2013

Add your comment

Your name:
Your email:
Comment: